An'i Kristy Radio is a christian radio station in Madagascar. Malagasy mandova lanitra.

Infos & Contact
Lot MF 254 V Mahitsy Firaisana Ambohitrimanjaka
Antananarivo Madagascar
+261 34 02 216 00
Copyright © 2020 Réalisé par: it-sept.com